CRM Relatiebeheer Economische Zaken

Bouw aan een duurzaam contact met ondernemers

Om ondernemers beter te bedienen, is zaakgericht werken voor een gemeente essentieel. Pro-actief en vraaggericht handelen draagt namelijk bij aan een duurzaam contact met ondernemers. De afdeling Economische Zaken speelt hierbij een belangrijke rol. Gezamenlijk kunnen zij de dienstverlening aan ondernemers naar een hoger plan tillen. Relatiebeheer Economische Zaken

Zie voor de animatie die we hiervoor maakten: Archie EZ

Kennis delen

Vaak hebben meerdere afdelingen contact met één en dezelfde ondernemer. Maar omdat informatie op verschillende plekken wordt vastgelegd, heeft u geen inzicht in alle gegevens. Door informatie te delen, krijgt u wel een helder beeld van uw ondernemers. Samen met uw collega’s ontwikkelt u een waardevol relatiebestand. En met deze informatie kunt u efficiënter en zaakgerichter omgaan met uw relaties.

Ondernemers in beeld

Archie CRM, software voor contact- en relatiebeheer, helpt u bij het opbouwen van een goede relatie met ondernemers. Met Archie CRM krijgt u een compleet overzicht van uw relaties. Alle belangrijke informatie is op één plek te benaderen. Vanaf PC, tablet of smartphone worden de gegevens uitgewisseld met uw collega’s en andere afdelingen. Dat zorgt voor een goede interne afstemming en verbetert de communicatie met ondernemers.

Relatienetwerken

In Archie CRM kunt u ook connecties vastleggen. Bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling. Of met uw eigen medewerkers. U ziet precies wie wie kent. Wat voor rol ze hebben. En of ze betrokken zijn bij andere ondernemingen. Met deze relatienetwerken in kaart, kunt u ondernemers beter bedienen.

Pro-actief relatiebeheer

Alle ondernemersinformatie kan in Archie geanalyseerd worden. U heeft direct een goed beeld van wat er speelt bij een relatie. Waar loopt het goed, of waar is juist extra aandacht nodig. En dat levert natuurlijk een positieve bijdrage aan accountmanagement. Zowel op persoonlijk vlak als in integraal verband. Met Archie kunt u makkelijker schakelen naar een pro-actieve ondernemersbenadering. Relatiebeheer Economische Zaken

EIGENZ BLOGT

en adviseert u graag bij communicatievraagstukken.
 
Nationale Politie
Nationale Politie

Voor de Nationale Politie hebben we een uitleganimatie mogen maken. Een uitgebreide informatieve animatie waar we nog niets over kunnen publiceren.

e-coach animatie/eigenz
Gave nieuwe stijl in de maak

E-coach animatie/eigenz. Voor een e-coach maken we op dit moment een hele gave animatie in een nieuwe, flashy, iconische stijl. Snel en flitsend.

Salvage animatie
En progresse

Op dit moment zijn we o.a. aan het werk met de tweede animatie voor Stichting Salvage. Super gaaf om dit te mogen maken in een eigen stijl die we hebben ontwikkeld.