Oost Nederland: koploper circulaire landbouw

In Europa is landbouw een belangrijke sector. Dat geldt ook voor Oost-Nederland. Hier is innovatie troef. Met als speerpunt: circulaire landbouw

Hierbij worden reststoffen hergebruikt binnen het bedrijf of binnen de regio. Dit voorkomt uitputting van grondstoffen en vermindert de uitstoot naar het milieu van broeikasgassen, stikstof en fosfaat.

Er zijn in Oost-Nederland 3 initiatiefgebieden In de Cleantech-regio werken 8 gemeenten aan een energieneutrale en duurzame samenleving. En in Mineral Valley Twente werken partners in de voedselproductieketen samen om de bodemgezondheid te verbeteren en afvalstoffen te benutten.
Ook in de Achterhoek bruist het van innovaties.

EIGENZ BLOGT

en adviseert u graag bij communicatievraagstukken.
 
Nationale Politie
Nationale Politie

Voor de Nationale Politie hebben we een uitleganimatie mogen maken. Een uitgebreide informatieve animatie waar we nog niets over kunnen publiceren.

e-coach animatie/eigenz
Gave nieuwe stijl in de maak

E-coach animatie/eigenz. Voor een e-coach maken we op dit moment een hele gave animatie in een nieuwe, flashy, iconische stijl. Snel en flitsend.

Salvage animatie
En progresse

Op dit moment zijn we o.a. aan het werk met de tweede animatie voor Stichting Salvage. Super gaaf om dit te mogen maken in een eigen stijl die we hebben ontwikkeld.