Internationale Politie Samenwerking – IPS 2.0

Door de Nederlandse Politie zijn wij gevraagd een uitleg-animatie te maken over de nieuwe Internationale Samenwerking, IPS 2.0
We hebben hiervoor de tekst van het script aangepast voor geschikte tekst voor de voice-over. En vervolgens een storyboard gemaakt, daarna het artwork met onze eigen illustraties en gestart met het animeren.

De Nederlandse politie opereert in de wijk, de wereld en op het web. Om het politiewerk goed te kunnen doen, is internationaal samenwerken noodzakelijk. Tot nu toe gebeurde dit vooral met landen, waarmee we al een bepaalde band hebben. Dat gaat veranderen. Vanaf nu zijn criminaliteitsfenomenen als drugshandel, kinderporno of terrorisme leidend voor de keuze met welke landen de politie samenwerkt.

Wat betekent dit in de praktijk? De portefeuillehouders bepalen per fenomeen de internationale strategie en samenwerking. Deze nieuwe manier van samenwerken heet Internationale Politiesamenwerking 2.0 (afgekort IPS 2.0).

EIGENZ BLOGT

en adviseert u graag bij communicatievraagstukken.
 
Nationale Politie
Nationale Politie

Voor de Nationale Politie hebben we een uitleganimatie mogen maken. Een uitgebreide informatieve animatie waar we nog niets over kunnen publiceren.

e-coach animatie/eigenz
Gave nieuwe stijl in de maak

E-coach animatie/eigenz. Voor een e-coach maken we op dit moment een hele gave animatie in een nieuwe, flashy, iconische stijl. Snel en flitsend.

Salvage animatie
En progresse

Op dit moment zijn we o.a. aan het werk met de tweede animatie voor Stichting Salvage. Super gaaf om dit te mogen maken in een eigen stijl die we hebben ontwikkeld.