Versterking opsporing politie

De politie is er om veiligheid te bieden en recht te doen in de samenleving. Hiervoor is een snelle en rechtvaardige opvolging essentieel.

In een constant veranderende maatschappij, aangejaagd door digitalisering, globalisering en individualisering, is de huidige organisatie van de opsporing daar niet geschikt voor. Daarom werken we aan het anders en meer flexibel organiseren en functioneren van de politie-opsporing.

EIGENZ BLOGT

en adviseert u graag bij communicatievraagstukken.
 
Nationale Politie
Nationale Politie

Voor de Nationale Politie hebben we een uitleganimatie mogen maken. Een uitgebreide informatieve animatie waar we nog niets over kunnen publiceren.

e-coach animatie/eigenz
Gave nieuwe stijl in de maak

E-coach animatie/eigenz. Voor een e-coach maken we op dit moment een hele gave animatie in een nieuwe, flashy, iconische stijl. Snel en flitsend.

Salvage animatie
En progresse

Op dit moment zijn we o.a. aan het werk met de tweede animatie voor Stichting Salvage. Super gaaf om dit te mogen maken in een eigen stijl die we hebben ontwikkeld.